Depozite pentru fiecare!


Calculator de depozite

MDL USD EUR
PENSIONAR

 • - Rata flotantă
 • - Suplinire fără limite
 • - Capitalizare : da
 • - Retragere parțială
 • - Autoprelungire : da
STANDARD

 • - Rata flotantă
 • - Suplinire fără limite
 • - Capitalizare : da
 • - Retragere la expirarea termenului
 • - Autoprelungire: nu
SIGUR

 • -Rata fixă
 • -Suplinire fără limite
 • -Capitalizare : nu
 • -Retragere la expirarea termenului
 • -Autoprelungire : nu


Informații detaliate


Depozit
3 luni
6 luni
12 luni
24 luni
36 luni
60 luni
Standard
 
 
Pensionar
 
 
 
 
 
 
Sigur
 
 
 
 
 
 

Depozitele sunt garantate în conformitate cu Legea nr. 575 - XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Formula de calcul
Afișează
Dob. = Sold x Dob.% x n
100% N
Sold(lei) - soldul depozitului la care se efectuează calculul dobânzii;
Dob.% - rata dobânzii procentuale stabilită de bancă pentru depozitul respectiv;
n - numărul de zile de păstrare a depozitului;
N - numărul de zile in an

Exemplu:La contul de depozit la termen de 6 luni la rata dobânzii de 6% anual in suma de 100 000 lei deschis la data de 1 octombrie 2014 dobanda calculata va fi 2 999.78 lei.

2 991.78 = 100 000 x 6% x 182
100% 365
Inclusiv pentru luna:
Octombrie - 493.15 lei
Noiembrie - 493.15 lei
Decembrie - 509.59 lei
Ianuarie - 509.59 lei
Februarie - 460.27 lei
Martie - 509.59 lei

Aprilie - 16.44 lei

Deschiderea depozitului


Pentru a deschide un cont curent, persoanele fizice rezidente și nerezidente, care nu practică activitate de întreprinzător sau un alt tip de activitate, prezintă următoarele documente:

Cererea de deschidere a contului

Actul de identitate

Chestionar pentru client

Apel pentru informații:
Pentru apeluri internaționale +373 22 500-200
0 800 500 20
APEL GRATUIT

Contacte

2015 BC “EuroCreditBank” S.A.
phoneComandă un apel