26/04/2018
Поделись с друзьями
În atenţia acţionarilor B.C. „EUROCREDITBANK” S.A.

 Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. „EuroCreditBank” S.A., convocată pe data de 26 aprilie 2018, nu a avut loc din lipsa cvorumului.