Disclosure of information on the management of the Bank


I. Operatiuni bancare efectuate de Sucursala

Sucursala  poate desfasura urmatoarele activitati:

-          acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fara dobanda;

-          acordarea de credite (de consum si ipotecare, factoring cu sau fara drept de regres, finantarea tranzactiilor comerciale, eliberarea garantiilor si cautiunilor etc.);

-          imprumutarea de fonduri, cumpararea ori vanzarea, in cont propriu sau in contul clientilor (cu exceptia subscrierii hartiilor de valoare), de:

-          instrumente ale pietei financiare (cecuri, cambii si certificate de depozit etc.);

-          futures si optioane financiare privind titlurile de valoare si ratele dobanzii;

-          instrumente privind rata dobanzii;

-          titluri de valoare;

-          acordarea de servicii de decontari si incasari;

-          emiterea si administrarea instrumentelor de plata (carti de credit sau de plata,

            cecuri de voiaj, cambii bancare etc.);

-          cumpararea si vanzarea banilor (inclusiv a valutei straine);

-          leasing financiar;

-          acordarea de servicii aferente la credit;

-          acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu exceptia celor de la subpunctele 1) si 2);

-          operatiuni in valuta straina, inclusiv contracte futures de vanzare a valutei straine;

-          acordarea de servicii fiduciare (investirea si gestionarea fondurilor fiduciare), pastrarea si administrarea valorilor mobiliare si altor valori etc.;

-          acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investitii si acordarea de consultatii privind investitiile;

-          subscrierea si plasarea titlurilor de valoare si actiunilor, operatiunile cu actiuni;

-          orice alta activitate financiara permisa de Banca Nationala a Moldovei.

II. Operatiuni bancare efectuate de Agentie

 Agentia poate desfasura urmatoarele activitati organizatorico-tehnice:

-          acceptarea depozitelor (platibile la vedere sau la termen etc), cu sau fara dobanda, in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de filiala, receptionarea si prelucrarea documentelor si a datelor aferente deschiderii contului de depozit;

-          vanzarea certificatelor de depozit;

-          acordarea serviciilor de incasari, in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de filiala;

-          operatiuni de schimb valutar in conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutara, si anume: operatiuni de cumparare si vanzare a valutei straine contra monedei nationale sau contra altei valute straine, precum si operatiuni de cumparare si vanzare a cecurilor in valuta straina;

-          operatiuni cu cecuri de calatorie;

-          acordarea serviciilor de pastrare in siguranta a bunurilor;

-          acordarea serviciilor aferente transferului de credit: receptionarea, prelucrarea documentelor de plata, incasarea mijloacelor banesti in cazul in care clientul nu are deschis cont bancar si transmiterea tuturor datelor spre executare catre filiala sau sediul central al Bancii;

-          operatiuni de administrare a debitarii directe: receptionarea, prelucrarea documentelor de plata si transmiterea tuturor datelor spre executare catre filiala sau sediul central al Bancii, in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de filiala;

-          operatiuni de deservire a detinatorilor de carduri bancare prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul Agentiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilitatii de efectuare a platilor prin intermediul cardurilor, receptionarea si prelucrarea documentelor si a datelor aferente deschiderii contului de card;

-          acordarea serviciilor aferente transferurilor banesti prin intermediul sistemelor de transfer international de mijloace banesti, in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de Banca cu sistemele de transferuri internationale;

-          acordarea serviciilor de consultanta financiara;

-          operatiuni de receptionare, prelucrare si eliberare a documentelor si informatiilor necesare pentru acordarea si supravegherea creditelor, realizarea actiunilor in vederea rambursarii (recuperarii) creditelor si a altor creante ale Bancii, precum si pentru efectuarea altor operatiuni cu clientii.