Fiecare avem planuri şi pasiuni în viaţă!

Un credit de consum pentru oameni care şi-au facut planuri mari şi sunt determinaţi să le îndeplinească.

Condiţii
Achitarea
Acte necesare

Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:

  • viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
  • de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul;
  • venituri permanente şi stabile.

Suma min. şi max.:

  • De la 3 000 MDL până la 200 000 MDL

Durata creditului:

  • de până la 60 luni

Plăţile se efectuez lunar în ziua semnării contractului.

Tip graficului - anuitate

Documente necesare:

  1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
  2. Buletin de identitate (original + copie);
  3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 6 luni;
  4. Alte documente solicitate de Banca (după caz).