AML/CFT

Sinteza abordării programului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în cadrul BC "EuroCreditBank" S.A.

 Programul BC "EuroCreditBank" S.A. în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare Program) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi în baza standardelor internaţionale în domeniu, în special, Recomandările 40 ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF-GAFI), Directiva UE nr. 849 din 20.05.2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi documentele Grupului Wolfsberg.

Programul stabileşte regulile

  1. de cunoaştere şi acceptare a clienţilor şi a beneficiarilor efectivi reali, prin care se stabileşte categoria de clienţi, în funcţie de risc, doar după identificarea şi cunoaşterea adecvată a acestora,
  2. de monitorizare permanentă a tranzacţiilor şi relaţiilor de afaceri, determinarea scopului şi naturii relaţiei de afaceri, interpretarea caracterului ordinar al activităţii clienţilor, precum şi monitorizarea tranzacţiilor complexe şi neordinare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,

bazate pe principii de prudenţă cu scopul de a preveni iniţierea sau menţinerea relaţiilor de afaceri cu persoanele împotriva cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaţionale.

Fiecare angajat al BC "EuroCreditBank" S.A., indiferent de funcţia ocupată, este responsabilizat continuu privind importanţa aplicării normelor AML/CFT în activitatea sa zilnică desfăşurată.