searchclose menu
Вакансии

Хотите стать профессионалом в банковской сфере и воплотить свою мечту в жизнь?

Приходите и общайтесь с самыми лояльными клиентами и лучшими профессионалами, надежными, умными и амбициозными людьми. Где есть корпоративная этика, забота о сотрудниках.

У нас есть много преимуществ: вас ждет банковская карьера, атмосфера работы в дружной команде, мотивирующая зарплата, бесплатное обучение (тренинги и личностное развитие, постоянное совершенствование).

Вы будете совершенствовать английский язык на уроках английского языка, укрепите свое здоровье в плавании, волейболе, баскетболе etc...И много других возможностей.

Вы останетесь довольны своими перспективами и успехами, достигнутыми здесь.

Мы с нетерпением ждем вас в нашей команде.

Вакансии:

Оператор (Кишинев)

Требования к кандидату:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
- отличные навыки общения;
- ориентация на отличное обслуживание клиентов;
- отличное знание румынского и русского языков;
- Работа с MS Office PC на продвинутом уровне;
- ответственность, честность.

Заинтересованные лица могут отправить свое резюме по адресу:info@ecb.md, hr@ecb.md
Телефон: 022 500-103, 022 500-203.

Менеджер по прямым продажам

Миссия работы:


-Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг клиентам и потенциальным клиентам Банка;
-Изучение и анализ масштабов бизнеса клиентов, определение потребностей клиентов в банковских продуктах и услугах, включая финансирование;
-Установление отношений с новыми клиентами путем подбора потенциальных клиентов, составления предложений с последующим участием в привлечении их на обслуживание в Банк;
-Идентификация новых клиентских ниш и возможностей для продажи продуктов и услуг Банка;
-Подготовка проектов индивидуальных предложений для целевых клиентов;
-Организация встреч с клиентами Банка по вопросам продвижения и продажи новых продуктов и услуг, а также с потенциальными клиентами по привлечению их на обслуживание;
-Разработка предложений для клиентов и т.д.

Требования к кандидату:
- Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет;
- Высшее экономическое образование;
- отличное знание румынского и русского языков;
- знание английского языка;
- отличные коммуникативные и организаторские навыки;
- ответственность, честность.

Заинтересованные лица могут отправить CV по адресу: info@ecb.md , hr@ecb.md, тел. 022500-103, 022500-203

Șef al Secției Conformitate și Reglementare

Misiune post: Gestionarea riscului de conformitate și cel reglementativ

Responsabilități:

 • examinarea cu avizarea proiectelor reglementărilor interne ale Băncii, expertizarea acestora în scopul asigurării conformităţii lor cu cadrul legal în vigoare şi cu alte reglementări interne ale Băncii, care au tangenţă cu documentele elaborate;
 • gestionarea, elaborarea şi/sau coordonarea reglementărilor interne de ordin general care ţin, în special, de conformitate - guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica corporativă, antifraudă, soluțioare de reclamații, ş.a.;
 • elaborarea şi gestionarea îndeplinirii Planului privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii;
 • monitorizarea impactului oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii şi notificarea persoanelor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM și CNPF, ale Ministerului Finanţelor și ale SFS și ale altor organe abilitate;
 • monitorizarea reglementărilor legislative publicate în Monitorul Oficial, și avizarea subdiviziunilor Băncii asupra impactului acestora;
 • asistență în implementarea programului de conformitate al Băncii.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare, preferabil în domeniul economic și/sau drept;
 • Experiență pe un post similar;
 • Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

Profilul candidatului

 • Capacitate de analiză;
 • Persoana pro activă;
 • Orientare spre rezultate;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr @ecb.md tel. 022500-206, 022500 - 203

Administrator Sistemul de Operare și Comunicare

Responsabilităţi principale:

 • Asigurarea neîntreruptă a funcţionării serverelor băncii, sucursalelor şi agențiilor.
 • Întreţinerea funcţionării normale a reţelelor locale de calculatoare a băncii, sucursalelor şi agențiilor, expansiunea lor în cazul necesităţii conectării a noilor locuri de muncă.
 • Efectuarea copiilor de rezervă a informaţiei bancare electronice.
 • Asigurarea funcţionării serverelor poştei electronice.
 • Acordarea şi întreţinerea funcţionalităţii aplicaţiilor de sistem pe servere şi la locurile de muncă a utilizatorilor.
 • Asigurarea funcţionării serverelor virtualizate.
 • Asigurarea funcţionării protecției antivirus, inclusiv servere și stații de lucru.
 • Delimitarea drepturilor de acces a utilizatorilor la resursele reţelei, conform documentelor primite din secţia de securitate.
 • Înregistrarea utilizatorilor noi a reţelei, blocarea la timp şi eliminarea ulterioară a utilizatorilor concediaţi, conform documentelor primite din secţia resurse umane.
 • Setarea programelor de sistem şi aplicative la locurile de muncă.
 • Aplicarea la timp a corectărilor şi a versiunilor noi a programelor de sistem şi aplicative.
 • Diagnosticarea problemelor apărute în funcţionarea programelor aplicative, îndepărtarea lor sau luarea deciziei despre necesitatea invitării inginerului de întreţinere a tehnicii de calcul sau a altor specialişti din alte secţii a departamentului, elaboratorii programelor aplicative.
 • Studierea şi implementarea tehnologiilor avansate, a noilor programe de sistem, de reţea şi aplicative.
 • Configurarea de routere, switch, servere si altor echipamente.
 • Elaborarea și pregătirea la timp a schemelor și instrucțiunilor pentru echipamentele și comunicațiile utilizate în bancă.

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare tehnice;
 • 1-2 ani experiență in muncă. Este binevenită experiența într-o bancă și altă organizație mare pe o poziție similară.
 • Diligență, punctualitate, disciplină, responsabilitate, capacitate de studiu.
 • Acuratețe și atitudine serioasă față de obligațiunile de serviciu.
 • Abilitați de comunicare, capacitate de lucru in echipa.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md tel. 022500-203, 022500 - 206

Consilier financiar

Responsabilități

 • Deservirea calitativă a clienților băncii – persoane juridice și persoane fizice;
 • Analiza economico-financiară a potențialilor debitori în scopul determinării creadibilității acestora și monitorizarea continuă a creditelor eliberate;
 • Cunoașterea produselor/ serviciilor, consultarea clienților în domeniul produselor și serviciilor băncii;
 • Promovarea și vânzarea produselor/serviciilor Băncii cu respectarea procedurilor/reglemantărilor aferente, precum și consultarea calitativă a clienților existenți și potențiali privind acestea;
 • Îmbunătățirea continua a performanților individuale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților;

Cerințe față de candidat

 • Studii superioare universitare în domeniul economic;
 • Excelențe abilități de comunicare;
 • Orientare spre deservirea excelentă a clienților;
 • Cunoașterea perfectă a limbii române și ruse;
 • Operarea PC MS Office la nivel avansat;
 • Responsabilitate, onestitate;

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@ecb.md tel. 022500-203, 022500 - 103

Developer

Responsabilităţi principale:

 • Asigurarea neîntreruptă a funcţionării serverelor băncii, sucursalelor şi agențiilor.
 • Întreţinerea funcţionării normale a reţelelor locale de calculatoare a băncii, sucursalelor şi agențiilor, expansiunea lor în cazul necesităţii conectării a noilor locuri de muncă.
 • Efectuarea copiilor de rezervă a informaţiei bancare electronice.
 • Asigurarea funcţionării serverelor poştei electronice.
 • Acordarea şi întreţinerea funcţionalităţii aplicaţiilor de sistem pe servere şi la locurile de muncă a utilizatorilor.
 • Asigurarea funcţionării serverelor virtualizate.
 • Asigurarea funcţionării protecției antivirus, inclusiv servere și stații de lucru.
 • Delimitarea drepturilor de acces a utilizatorilor la resursele reţelei, conform documentelor primite din secţia de securitate.
 • Înregistrarea utilizatorilor noi a reţelei, blocarea la timp şi eliminarea ulterioară a utilizatorilor concediaţi, conform documentelor primite din secţia resurse umane.
 • Setarea programelor de sistem şi aplicative la locurile de muncă.
 • Aplicarea la timp a corectărilor şi a versiunilor noi a programelor de sistem şi aplicative.
 • Diagnosticarea problemelor apărute în funcţionarea programelor aplicative, îndepărtarea lor sau luarea deciziei despre necesitatea invitării inginerului de întreţinere a tehnicii de calcul sau a altor specialişti din alte secţii a departamentului, elaboratorii programelor aplicative.
 • Studierea şi implementarea tehnologiilor avansate, a noilor programe de sistem, de reţea şi aplicative.
 • Configurarea de routere, switch, servere si altor echipamente.
 • Elaborarea și pregătirea la timp a schemelor și instrucțiunilor pentru echipamentele și comunicațiile utilizate în bancă.

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare tehnice;
 • 1-2 ani experiență in muncă. Este binevenită experiența într-o bancă și altă organizație mare pe o poziție similară.
 • Diligență, punctualitate, disciplină, responsabilitate, capacitate de studiu.
 • Acuratețe și atitudine serioasă față de obligațiunile de serviciu.
 • Abilitați de comunicare, capacitate de lucru in echipa.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md tel. 022500-203, 022500 - 206

Dezvoltator Back-End - .NET

Cerințe de bază:

Cunoașterea limbajului procedural .NET

Nivel: Middle, Senior

Cunoștințe specifice: POO, MVC, web api, rest api

Capacitate de a gestiona autonom o sarcina de complexitate medie si înaltă

Alte cerințe

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cunoștințe avansate în domeniul dezvoltării software-ului;
 • Cunoștințe de bază în depănarea și mentenanța produselor software;
 • Abilități de dezvoltare a pachetelor, procedurilor și funcțiilor.
 • Familiaritate cu instrumentele de dezvoltare software și cele mai bune practici (de exemplu, controlul versiunilor, integrarea continuă, testarea unitară).
 • Abilități excelente de rezolvare a problemelor și depanare.

Prezinta avantaj:

 • Experiența de munca în domeniul Financiar-bancar
 • Abilități de comunicare si lucru in echipa.
 • Experiența cu metodologii de dezvoltare agile (de exemplu, Scrum, Kanban) reprezintă un avantaj.

Ce vei face?

 • Veți scrie cod “clean”, ușor de întreținut și eficient folosind limbajul C# și tehnologii conexe.
 • Veți colabora cu echipe cross-funcționale pentru a proiecta arhitectura și dezvolta soluții software.
 • Veți revizui cod pentru a asigura calitatea codului și respectarea celor mai bune practici.
 • Veți diagnostica și rezolva defectele și problemele software eficient si in timp util..
 • Veți identifica și implementa optimizări de performanță pentru a îmbunătăți viteza și scalabilitatea soluției software.
 • Veți crea și menține documentația tehnică, inclusiv specificațiile de proiectare și manuale de utilizare.
 • Veți oferi îndrumare și mentorat dezvoltatorilor junior și membrilor echipei.
 • Veți lucra îndeaproape cu managerii de produs, QA, testeri și alți participanți interesați de livrabil.
 • Veți fi mereu la curent cu tendințele din industrie și tehnologiile emergente pentru a vă asigura că softul nostru rămâne actual.

Ce te așteaptă?

 • Echipa prietenoasa
 • Mediu de lucru confortabil
 • Cursuri gratuite de formare și dezvoltare profesională;
 • Prima de performanță;
 • Proiecte inovative si ambițioase.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md, tel. 022500-103, 022500 - 203

Dezvoltator Back-End - Oracle

Cerințe de bază:

Cunoașterea limbajului procedural ORACLE

Nivel: Middle, Senior

Cunoștințe specifice: PLSQL, Oracle Forms,

Cunoștințe generale de interconexiune cu Web Servicii

Capacitate de a gestiona autonom o sarcina de complexitate medie si înaltă

Alte cerințe:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cunoștințe avansate în domeniul dezvoltării software-ului;
 • Cunoștințe de bază în depănarea și mentenanța produselor software;
 • Abilități de dezvoltare a pachetelor, procedurilor și funcțiilor.
 • Database design și arhitectura.
 • Planificarea și optimizarea interogărilor.
 • Experiență în design de tabele de date pentru un set de date mare.
 • Familiaritate cu instrumentele de dezvoltare software și cele mai bune practici (de exemplu, controlul versiunilor, integrarea continuă, testarea unitară).
 • Abilități excelente de rezolvare a problemelor și depanare.

Prezinta avantaj:

 • Experiența de munca în domeniul Financiar-bancar
 • Abilități de comunicare si lucru in echipa.
 • Experiența cu metodologii de dezvoltare agile (de exemplu, Scrum, Kanban) reprezintă un avantaj.

Ce vei face?

 • Veți scrie cod “clean”, ușor de întreținut și eficient folosind limbajul C# și tehnologii conexe.
 • Veți colabora cu echipe cross-funcționale pentru a proiecta arhitectura și dezvolta soluții software.
 • Veți revizui cod pentru a asigura calitatea codului și respectarea celor mai bune practici.
 • Veți diagnostica și rezolva defectele și problemele software eficient si in timp util..
 • Veți identifica și implementa optimizări de performanță pentru a îmbunătăți viteza și scalabilitatea soluției software.
 • Veți crea și menține documentația tehnică, inclusiv specificațiile de proiectare și manuale de utilizare.
 • Veți oferi îndrumare și mentorat dezvoltatorilor junior și membrilor echipei.
 • Veți lucra îndeaproape cu managerii de produs, QA, testeri și alți participanți interesați de livrabil.
 • Veți fi mereu la curent cu tendințele din industrie și tehnologiile emergente pentru a vă asigura că softul nostru rămâne actual.

Ce te așteaptă?

 • Echipa prietenoasa
 • Mediu de lucru confortabil
 • Cursuri gratuite de formare și dezvoltare profesională;
 • Prima de performanță
 • Proiecte inovative si ambițioase.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md, tel. 022500-103, 022500 - 203

Șef al Direcției Dezvoltare Business

isiunea Postului:

Gestionarea și organizarea activității Direcției Dezvoltare Business

Responsabilitati:

-Dirijarea Direcției și a sucursalelor Băncii cu scopul de implementare și lansare a produselor noi;

-Monitorizarea și gestionarea portofoliilor de produse în vigoare, implementarea tehnologiilor de atragere și deservire a clienților;

-Participarea activă la elaborarea strategiei Băncii în scopul atragerii clienților, dezvoltării și implementării noilor produse și servicii;

-Elaborarea planurilor de lucru ale Direcției și efectuarea controlului îndeplinirii lui;

- Rezolvarea întrebărilor operative ale activității Direcției etc.

Cerinţe faţă de candidat:

- Experiență la un post similar minim 2 ani;

- studii superioare economice;

- cunoaşterea perfectă a limbilor română şi rusă;

- cunoaşterea limbii engleze;

- excelente abilităţi de comunicare şi organizare;

- responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md tel. 022500-103, 022500 - 203

Şef Secție Analiză și Monitorizare Credite

Misiunea Postului:

 • Gestionarea și organizarea activității Secţiei.

Responsabilități principale:

 • coordonarea activității de creditare și monitorizare a creditelor în sucursalele Băncii;
 • asigurarea elaborării proiectelor reglementărilor interne ale Băncii legate de activitatea Secției și, în general, cu privire la activitatea de creditare a Băncii;
 • asigurarea perfectării și prezentării Comitetului de credite și/sau Consiliului de Administrație al Băncii a rapoartelor privind portofoliului de credite al Băncii, în cazurile prevăzute de actele normative ale Băncii a concluziilor privind psibilitatea acordării creditelor.

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare economice;
 • experienţă la un post similar minimum 2 ani;
 • excelente abilităţi de comunicare şi organizare;
 • cunoştinţe profunde în domeniul legislaţiei;
 • cunoaşterea perfectă a limbilor română şi rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa:
info@ecb.md / hr@ecb.md
Tel.: 022500-103, 022500 - 203

Șef al Secției Conformitate și Reglementare

Misiune post: Gestionarea riscului de conformitate și cel reglementativ

Responsabilități:

 • examinarea cu avizarea proiectelor reglementărilor interne ale Băncii, expertizarea acestora în scopul asigurării conformităţii lor cu cadrul legal în vigoare şi cu alte reglementări interne ale Băncii, care au tangenţă cu documentele elaborate;
 • gestionarea, elaborarea şi/sau coordonarea reglementărilor interne de ordin general care ţin, în special, de conformitate - guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica corporativă, antifraudă, soluțioare de reclamații, ş.a.;
 • elaborarea şi gestionarea îndeplinirii Planului privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii;
 • monitorizarea impactului oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii şi notificarea persoanelor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM și CNPF, ale Ministerului Finanţelor și ale SFS și ale altor organe abilitate;
 • monitorizarea reglementărilor legislative publicate în Monitorul Oficial, și avizarea subdiviziunilor Băncii asupra impactului acestora;
 • asistență în implementarea programului de conformitate al Băncii.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare, preferabil în domeniul economic și/sau drept;
 • Experiență pe un post similar;
 • Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

Profilul candidatului

 • Capacitate de analiză;
 • Persoana pro activă;
 • Orientare spre rezultate;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md tel. 022500-206, 022500 - 203

Specialist în Securitatea Informațională

Cerințe:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe privind gestiunea drepturilor de utilizator în cadrul aplicațiilor bancare /
 • Sistemelor de Operare MS Windows / serviciilor MS Active Directory);
 • Cunoștințe asamblare / diagnostic hardware : PC/ Servere, echipamente de rețea.
 • Vechime în muncă: minim 2 ani în sistemul bancar; minim 1 an în IT Security;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză;

Vor constitui un avantaj:

 • Certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele)
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor de Operare Microsoft (Windows Server / Active Directory),
 • a echipamentelor de rețea Cisco (certificările Cisco / Microsoft / altele).
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor Video / alarme / antiincendiu.

Obligaţiuni:

 • Dezvoltă politici şi proceduri referitor la securitatea informaţională.
 • Dezvoltă / Menţine Planul de continuitate a afacerii și execută testări periodice a acestuia.
 • Execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informaţiei şi planuri de tratare a acestora.
 • Monitorizează evenimentele de securitate aferente acţiunilor utilizatorilor autorizaţi.
 • Monitorizează evenimentele de securitate înregistrare în Sistemul de log-uri furnizate de sistemele informaţionale / sistemele de operare / elementelor active de reţea și evenimentele de securitate furnizate de aplicațiile de Antivirus/ Data Loss Prevention
 • Urmăreşte controlul clasificării informaţiei şi corespunderii politicilor şi normelor de securitate;
 • Implementeză politici de securitate a datelor cu caracter personal (DCP), în conformitate cu actele normative interne şi actele legislative.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: hr@ecb.md