searchclose menu
Current account operations

КБ “EuroCreditB

Operaţiuni curente

BC "EuroCreditBank" S.A. deschide conturi bancare persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Clientul poate deschide un singur cont sau mai multe conturi în MDL şi / sau în valută străină în orice sucursală a băncii.

Un cont bancar vă permite să gestionaţi mai uşor şi mai eficient mijloacele băneşti personale, folosind oportunitatea de a efectua plăţi, transferuri bancare, de a primi bani în cont,fiind sigur ca banii Dvs. sunt în siguranţă.

Documente necesare pentru deschiderea / modificarea / închiderea contului curent / contului de depozit:
- în cazul deschiderii contului de către client personal:
 - Cererea de deschidere a contului;
 - Documentul ce atestă identitatea clientului în original şi copia.
- în cazul deschiderii unui cont de către o persoană împuternicită (prin act juridic):
- Documentul ce atestă identitatea persoanei împuternicite în original şi copia,
- Documentul ce atestă identitatea clientului şi copia autentificată notarial / legalizată/ cu apostilă,
- Procura, care certifică împuternicirea de a deschide un cont de către persoana împuternicită în original sau copia autentificată notarial / legalizată / cu apostilă.
În orice sucursală a Băncii, puteşi efectua următoarele operaţiuni:
• Deschiderea şi deservirea conturilor gratis;
• Înregistrarea mijloacelor băneşti fără prin virament în contul curent al clientului;
• Efectuarea plăţilor din contul curent al clientului în conformitate cu documentele de decontare;
• Plăţi prin sistemul de deservire la distanţă -Telebank;
• Furnizarea informaţiei clienţilor despre starea contului;
• Eliberarea certificatelor privind starea actuală a contului şi din arhiva conturilor;
 • Consultarea clienţilor privind decontările de casă,
Tarife

ank” А.О. открывает банковские счета физическим лицам, при соблюдении действующего законодательства.
Вы можете открыть один счет или более в MDL и/или в иностранной валюте, в любом Отделении банка.

Банковский счет позволяет Вам управлять своими денежными средствами легче и эффективнее, пользуясь возможностью осуществления платежей, банковских переводов, получения денег на счет, при этом Ваши деньги находятся в безопасности.

Необходимые документы для открытия /изменения/закрытия текущего счета /депозитного счета:

- в случае открытия счета клиентом лично:

- заявление на открытие счета;
- удостоверение личности клиента в оригинале и копия.

- в случае открытия счета доверенным лицoм:

- удостоверение личности доверенного лица в оригинале и копия,

- удостоверение личности самого клиента в копия заверенная нотариусом/легализованная/с печатью апостиля,

- доверенность, удостоверяющая полномочия на открытие счета доверенным лицом в оригинале или копия заверенная нотариусом/легализованная/с печатью апостиля.

КБ EuroCreditBank А.О. - первый банк в Молдове, который начал работать по новой технологии -SWIFTNet, система которая качественно улучшает скорость отправки/получения переводов в иностранной валюте. Корреспондентская сеть банка расширяется и позволяет осуществлять переводы денежных средств в любую точку мира в кратчайшие сроки. На настоящий момент, банк активно сотрудничает с крупной итальянской группой банков – UniCredito ItalianoS.p.A., что позволит осуществлению переводов денежных средств физических лиц-потребителей между Молдовой и Италией в кратчайшие сроки и без взимания комиссий третьих банков.

Международные переводы/платежи с открытием банковского счета:

  • Валюта перевода/платежа - любая;
  • Сеть более чем в 200 странах мира;
  • Срок перевода - 1-3 дня.

В любом Отелении Банка Вы можете осуществить следующие операции:

  • Бесплатное открытие и обслуживание счетов;
  • Зачисление безналичных денежных средств на текущий счет клиента;
  • Осуществление платежей с текущего счета клиента согласно представленным денежно-расчетным документам;
  • Осуществление платежей по системе "Telebank";
  • Предоставление информации клиентам о состоянии счета;
  • Предоставление текущих и архивных справок по счетам;
  • Консультация клиентов по вопросам расчетно-кассового обслуживания