searchclose menu
Operaţiuni curente

BC "EuroCreditBank" S.A. deschide conturi bancare persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Clientul poate deschide un singur cont sau mai multe conturi în MDL şi / sau în valută străină în orice sucursală a băncii.

Un cont bancar vă permite să gestionaţi mai uşor şi mai eficient mijloacele băneşti personale, folosind oportunitatea de a efectua plăţi, transferuri bancare, de a primi bani în cont,fiind sigur ca banii Dvs. sunt în siguranţă.

Documente necesare pentru deschiderea / modificarea / închiderea contului curent / contului de depozit:
- în cazul deschiderii contului de către client personal:
 - Cererea de deschidere a contului;
 - Documentul ce atestă identitatea clientului în original şi copia.
- în cazul deschiderii unui cont de către o persoană împuternicită (prin act juridic):
- Documentul ce atestă identitatea persoanei împuternicite în original şi copia,
- Documentul ce atestă identitatea clientului şi copia autentificată notarial / legalizată/ cu apostilă,
- Procura, care certifică împuternicirea de a deschide un cont de către persoana împuternicită în original sau copia autentificată notarial / legalizată / cu apostilă.

BC”Eurocreditbank"S.A. - prima bancă din Moldova, care a început să lucreze la noua tehnologie -SWIFTNet, sistemul care îmbunătățește calitativ viteza de trimiterea / primirea de transferuri în valută străină. Rețeaua corespondentă a băncii se extinde și vă permite să efectuați transferuri de fonduri oriunde în lume în cel mai scurt timp. În prezent, banca este activ de lucru cu un grup mare de bănci italiene -UniCredito ItalianoS.p.A., Ceea ce va permite punerea în aplicare a transferului de fonduri ale persoanelor care consumă între Moldova și Italieyv cât mai curând posibil și fără a băncilor comisioane terțe.

Transferuri / plăți internaționale cu deschiderea unui cont bancar:
• Moneda de transfer / plată - orice;
• Rețea în peste 200 de țări;
• Perioada de traducere este de 1-3 zile.

În orice sucursală a Băncii, puteşi efectua următoarele operaţiuni:
• Deschiderea şi deservirea conturilor gratis;
• Înregistrarea mijloacelor băneşti fără prin virament în contul curent al clientului;
• Efectuarea plăţilor din contul curent al clientului în conformitate cu documentele de decontare;
• Plăţi prin sistemul de deservire la distanţă -Telebank;
• Furnizarea informaţiei clienţilor despre starea contului;
• Eliberarea certificatelor privind starea actuală a contului şi din arhiva conturilor;
 • Consultarea clienţilor privind decontările de casă,
Tarife