searchclose menu
Depozite pentru persoane juridice

BC "EuroCreditBank" S.A. primește depozite de la persoanele juridice în MDL, USD și EURO în condiții de maxim avantaj pentru client.
Banca funcționează după o sistemă flexibilă de dirijare a ratelor procentuale în dependență de marimea depozitului și termenului de plasare. Totodată, depunatorului i se garantează mărimea procentelor acumulate, care vor corespunde la maxim ratelor mijloacelor atrase existente pe piața serviciilor bancare.

Interacțiunea dintre client și bancă care apare ca rezultat, se oformeaza printr-un contract bilateral de depozit, care se alcatuieste de către departamentul juridic al băncii și care la randul său garantează și apară interesele ambelor părți.

La scadența depozitului, în cazul încheierii contractului pe un termen nou, clientul are posibilitate de a suplini contul de depozit cu o sumă nouă, limita careia nu este stabilită. În cazul deschiderii depozitului la vedere în lei, resursele financiare pot fi întroduse prin transfer, fară a fi limitată suma maximă.

Informația despre modificarea ratei dobânzii se aduce la cunostintă prin intermediul publicațiilor în presă, plasării pe panoul informativ din incinta BC "EuroCreditBank" S.A, precum și pe pagina WEB a băncii: www.ecb.md.


Depozitele persoanelor fizice și juridice sunt garantate până la nivelul de acoperire în mărime de 100 000 (una sută mii) lei moldovenești în conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci, detalii pe www.fgdsb.md .

* Informaţii privind sistemul de garantare a depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Introduceti doar caratere latine
Denumirea Companiei
IDNO companie
Persoana de contact

Trimite
Telefonul nu este validat