Formula de calcul a ratelor de dobândă

Formula de calcul a ratelor de dobândă, condiţiile de modificare a ratelor de dobîndă şi informare a clienţilor

Dobânda aferentă depozitului se calculează zilnic, reieşind din soldul efectiv zilnic al depozitului înregistrat în contul de depozit, începând cu ziua următoare zilei efectuării depunerii, până în ziua precedentă zilei restituirii sumei depuse. Temeiul calculului este de 365/366 de zile pe an.

Formula de calcul a dobânzii:

                            dob%     n

     Dob = Sold  x -------  x -----

                         100%         N

unde:

sold (lei) - soldul depozitului la care se efectuează calculul dobânzii;

dob. % - rata dobânzii procentuale stabilită de bancă pentru depozitul respectiv;

n - numărul de zile de păstrare a depozitului;

N - numărul de zile în an.

De exemplu:

La contul de depozit la termen de 6 luni, la rata dobinzii de 6% anual, in sumă de 100,000 lei, deschis la data de 1 octombrie 2014, dobinda calculată va fi: de 2991,78 lei.

 

                                6%       182

2991,78 = 100000  x -------  x ------

                               100%       365

Inclusiv:

pentru luna octombrie - 493,15 lei;

pentru luna noiembrie - 493,15 lei;

pentru luna decembrie - 509,59 lei;

pentru luna ianuarie - 509,59 lei;

pentru luna februarie - 460,27 lei;

pentru luna martie - 509,59 lei;

pentru luna aprilie - 16,44 lei.

Banca se obligă în cazul modificării unilaterale a ratei dobânzii aferente depozitului - să informeze Deponentul cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data aplicării ratei noi a dobânzii, prin plasarea informaţiei respective pe panoul informativ în sala de operaţiuni a Băncii şi pe site-ul WEB al Băncii.