searchclose menu
Ecb - online
Telebank.md

ECB-Online este o programă complexă destinată pentru pregătirea și schimbul de documente electronice dintre Bancă și Client.

Sistemul ECB-Online dă posibilitatea Clientului BC "EuroCreditBank" S.A. să transmită și să recepționeze informația financiară sub formă electronică folosind calculatorul în oficiu sau acasă, să imprime pe hârtie copiile documentelor în conformitate cu rigorile Băncii Naționale a Moldovei în vigoare pentru documentele în cauză.

Sistemul ECB-Online este echipat cu un sistem de securitate și de autentificare a informației ce este elaborată în conformitate cu cele mai sigure metode de criptare existente, fapt ce garantează confidențialitatea și securitatea informației cu condiția respectării de către Client a regulilor de exploatare a sistemului dat.