Emiterea şi remiterea carduri

EMITEREA/ REMITEREA CARDULUI DE PLATĂ

 

Emiterea/remiterea cardului de bază Dacă doriţi să procuraţi un card de plată:

 

1.  Găsiţi pe Agenţia/Sucursala BC «EuroCreditBank» S.A., cea mai apropiată de Dvs.

2.  Verificaţi dacă aveţi suma care este necesară pentru deschiderea cardului şi următoarele acte:

3.  Pregătiți Originalul şi copia actului de identitate (buletinul de identitate, permisul de şedere sau alt act de identintate).

4.  Completați Cererea de deschidere a contului curent şi de emitere a cardului de plată.

5.  Completați Chestionarul "Cunoaşte-ţi Clientul" (Persoana Fizică)

6.  La prezentarea/completarea actelor indicate la punctul 2-3, angajatul Băncii va prezenta Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu carduri a persoanei fizice Reguli de utilizarea a cardului bancar și Tarifele şi comisioanele aplicate la deservirea cardurilor de plată.

7.  Completați Cererea privind reemiterea și/sau închiderea cardului de plată și/sau a contului curent.

8.  Depuneţi suma minimă necesară pentru emiterea cardului secundar.

9. După o zi lucrătoare deţinătorul secundar va putea ridica cardul de plată la                    Agenţia/Sucursala care a fost indicată în Cererea privind emiterea cardului de plată secundar.

 

Dacă solicitaţi emiterea unui card în regim de urgenţă, veţi achita un comision pentru urgenţă şi veţi ridica cardul în decursul unei zile lucrătoare.

 

Emiterea cardului secundar

Dacă doriţi să procuraţi un card de plată pentru membrii familiei, ataşat la contul Dvs. curent de care deja aveţi ataşat un card de plată principal, trebuie să completaţi şi să prezentaţi următoarele acte;

1.  Originalul şi copia actului de identitate (buletinul de identitate, permisul de şedere sau alt act de identintate) al membrului familiei pentru care solicitaţi emiterea unui card.

2.  Cererea privind emiterea cardului de secundar, pe care trebuie să fie aplicate semnăturile Deţinătorului principal şi al Deţinătorului secundar;

3.  Chestionarul "Cunoaşte-ţi Clientul" (Persoana Fizică), pentru Deţinatorul secundar,

4.  La prezentarea/completarea actelor indicate la punctul 2-3, angajatul Băncii va prezenta Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu carduri a persoanei fizice Reguli de utilizarea a cardului bancar și Tarifele şi comisioanele aplicate la deservirea cardurilor de plată.

5.  Completaţi corect Cererea privind emiterea cardului de plată secundar şi Declaraţia pentru persoane fizice, apoi depuneţi suma minimă necesară pentru emiterea cardului secundar.

6.  După o zi lucrătoare Deţinătorul secundar va putea ridica cardul de plat ă la Agenţia/Filiala care a fost indicată în Cererea privind emiterea cardului de plată secundar.

Dacă solicitaţi emiterea unui card în regim de urgenţă, veţi achita un comision pentru urgenţă şi veţi ridica cardul în decursul unei zile lucrătoare.