03/01/2018 - 31/12/2019
Поделись с друзьями
Casete bancare individuale

Plecând la odihnă sau în deplasare de afaceri, Dvs. doriți să vă odihniți din plin sau să faceți
afaceri fără a vă gândi la faptul, că cu valorile pe care le dețineți  se poate întâmpla ceva în lipsa Dvs.

        În acest scop, BC "EuroCreditBank" S.A. oferă clienților persoane juridice și fizice-consumatori posibilitatea păstrării garantate a obiectelor de valoare, documentelor și altor valori utilizând serviciul bancar “Casete bancare individuale".  Siguranța și liniștea Dvs. au un preț mai mare decât suma neînsemnată
achitată pentru acest serviciu.

        Caseta individuală reprezintă o cutie mică din metal, montată într-un dulap metalic (de tip camera de păstrare), prevăzută cu încuietori  cu chei distincte (independențe una de alta). Cheia fiecărui safeu repartizat va fi deținută de client, iar cheile de la dulapul metalic de angajatul băncii. Dulapurile metalice se află într-o încăpere special amenajată. Încăperea special amenajată este dotată cu cele mai moderne sisteme de protecție și anti-incendiu. Încăperea depozitului și accesul la safeurile individuale sunt supravegheate în permanență de către Serviciul de Securitate al băncii.

  În casetă puteți păstra:

  • valori mobiliare,
  • mijloace bănești,
  • bijuterii,
  • documente și alte valori.

       Nimeni în afară de Dvs. sau persoana autorizată de Dvs. prin procură, legalizată notarial nu
poate avea acces la safeu. Banca asigură păstrarea în secret a conținutului casetei bancare și numele
proprietarului acestuia.

Pentru închirierea Casete bancare individuale este necesar de:

  • prezentat buletinul de identitate;
  • de achitat plata lunară pentru arenda safeului individual;

 Plata lunară:              

Plata lunară pentru locaţiunea casetei bancare individuale în dependenţă de mărimea acestuia (cm):

a) 6 x 50 x 37*

b) 7 x 50x 37

c) 9 x 50x 37*

d) 10 x 50 x 37

e) 39 x 13 x 40

f) 14 x 50 x 37

g) 15 x 50 x 37*

h) 44 x 17 x 35

i) 24 x 50 x 37

j) 39 x 34 x 40

k) 44 x 48 x 35

l) 50 x 50 x 37*

 

 

90 MDL

90 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

120 MDL

150 MDL

150 MDL

150 MDL

420 MDL

Plata de garanţie (valoarea cheii eliberate)

650 MDL

 

* Casete bancare individuale disponibile în Filiala Bălţi, bd.Ştefan cel Mare 28 şi în Filiala nr.1 mun.Chişinau, str.Ismail 33.

 

   La rezilierea contractului de arendă a safeului individual și restituirea cheii, plată de garanție
pentru cheie se restituie clientului.