Ai acces la rate fără dobândă disponibile pentru orice cumpărătură efectuată oriunde în lume

Condiţii
Achitarea
Acte necesare

Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:

 • viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 • vârstă cuprinsă între 21 ani şi vârsta de pensionare (vârsta de pensionare este vârsta maximă până la care se va rambursa creditul);
 • venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni;
 • pentru solicitările ce depăşesc suma de 10 000 MDL - deţinerea în proprietate a bunurilor imobile / a autoturismului sau existența fidejusorului.

Durata creditului:

Până la 60 luni, cu posibilitatea de reînnoire, la fiecare 36 luni, pe perioade noi de creditare, la condiţiile în vigoare ale Băncii la data prelungirii, până la împlinirea de către debitor a vârstei de pensionare (la data rambursării creditului).

Suma creditului  : Valoarea maximă nu poate depăşi 5 salarii tarifare nete (media salariului net) pe ultimele 6 luni.

 • Minimum - 3 000 MDL
 • Maximum - 200 000 MDL

Perioada de graţie:

Până la 50 zile calendaristice atât pentru achitarea cumpărăturilor la comercianți, cât și pentru retragerea numerarului.

Perioada de graţie începe din momentul înregistrării tranzacţiei şi se termină la data de 20 a lunii ce urmează luna în cadrul căreia s-a realizat tranzacţia.

Tipul cardului:

 • Visa Gold EMV PayWave
 • Visa Classic EMV PayWave

Plata obligatorie lunară se compune din 5% (cinci la sută) din soldul Creditului (cumpărături şi numerar) înregistrat la ultima zi lucrătoare a lunii (cu dreptul de reînnoire în mărimea limitei aprobate), 100% din dobânzile şi comisioanele Băncii şi 100% din datoriile pentru lunile precedente (în cazul existenţei restanţelor). Această sumă urmează a fi rambursată lunar, până la data de 20 a lunii următoare.

Documente necesare:

 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
 2. Buletin de identitate (original + copie);
 3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 6 luni.
 4. Alte documente solicitate de Banca (după caz).