Operaţiuni valutare
Operaţiuni valutare
Banca vă oferă schimbul de numerar în valută străină în orice sucursală sau agenţie a băncii situate pe întreg teritoriul ţării la tarife competitive şi fără comisioane suplimentare.
Banca desfăşoară o gamă largă de operaţiuni de conversie din numele clienţilor săi, care includ:
- cumpărarea/vânzarea valutei străine (USD, EUR,etc.) contra lei moldoveneşti;
- operaţiuni de cross-conversie (schimb de o valută străină în alta).
Materiale adăugătoare