searchclose menu
Visa Business

Cardul bancar Visa Business poate fi utilizat de către persoanele autorizate din cadrul companiei dumneavoastră pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în interes de serviciu, atât în țară cât și în străinătate.
Plățile pentru mărfurile sau serviciile achiziționate sau pentru ridicările de numerar de la bancomate se vor face din conturile de card ale companiei dumneavoastră, deschise la BC"EuroCreditBank" S.A.

Prin intermediul cardului Visa Business, angajații împuterniciți ai companiei Dvs. vor putea beneficia de un spectru larg de servicii, cum ar fi:

- posibilitatea ridicării numerarului din bancomate și POS-terminalele subdiviziunilor băncilor comerciale;
- posibilitatea achitării pentru mărfuri și servicii peste plafonul de casă;
- posibilitatea rezervării la distanță a camerelor de hotel, biletelor de avion, arenda mijloacelor de transport și multe alte beneficii;
- acces operativ al persoanelor delegate pentru deplasări peste hotarele țării la mijloacele bănești ale companiei;
- securitate deplină și acces la disponibilitățile din cont, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, toate tranzacțiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN).

Avantaje:

  • efectuarea operațiunilor la bancomatele tuturor băncilor situate pe teritoriul RM BC "EuroCreditBank" S.A. - conform tarifelor băncii;
  • în caz de furt/pierdere al cardului Dvs contactați de urgență numărul de telefon 022-500148 pe parcursul zilei operaționale, 022-500220 în restul orelor și informați despre cazul întâmplat și contul Dvs. va fi blocat, în rezultat nimeni altcineva decât Dvs. nu va avea acces la suma de bani de pe cont;
  • cardul Visa Business poate fi deschis simultan în 3 valute: MDL, USD, EUR. În cazul în care nu sunt mijloace suficiente pe careva din conturi se debitează conturile în ordinea priorității, efectuându-se convertirea conform cursului comercial de carduri la ziua efectuării decontării, fără a fi percepute alte comisioane;
  • veți avea posibilitatea de a completa contul de card, vizualiza soldul și extrasele din conturi, prelungi cardul prin intermediul sistemului de deservire la distanță "Telebank.md".
Telefonul nu este validat