Te vom ajuta să asiguri un standard de viaţă ridicat pentru tine şi familia ta, 

satisfacerea  nevoilor personale şi realizarea dorinţelor!

 

Condiţii
Achitarea
Acte necesare
Gaj

Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:

 • viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 • de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul;
 • venituri permanente şi stabile.

Suma min. şi max.:

 • De la 5 000 MDL până la 1 000 000 MDL

Durata creditului:

 • de până la 60 luni

Plăţile se efectuez lunar în ziua semnării contractului.

Tip graficului - anuitate

Documente necesare:

 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
 2. Buletin de identitate (original + copie);
 3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
 4. Documente care confirmă alte venituri;
 5. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj (în cazul dacă imobil este propus în gaj);
 6. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul respectiv si drepturile asupra lui (în cazul dacă imobil este propus în gaj);
 7. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă, în cazul dacă imobil este propus în gaj);
 8. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
 • Bunurile acceptate de Bancă conform Regulamentelor, procedurilor interne şi a Legislaţiei RM în vigoare.
 • Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.
 • Fidejusiunea persoanelor terţe, după necesitate.