searchclose menu
Credit:
Suma:
3000 lei 300000 lei
Perioada:
3 luni 60 luni
Plata lunară
6 448.17 lei
Rata Dobânzii:
10.5 %
Rata efectiva a dobanzii (DAE):
11 %

Plata lunara

6 448.17 lei

DAE

11 %

Rata dobânzii

10.5 %

Valoarea totală a creditului

386 890 lei
Achitarea dobânzii Achitarea comisioanelor Rambursarea creditului Soldul creditului Data Plata lunară
0 300000 22.07.2024 300000
1 2 625.00 0.00 3 823.17 296 176.83 22.08.2024 6 448.17
2 2 591.55 0.00 3 856.62 292 320.21 22.09.2024 6 448.17
3 2 557.80 0.00 3 890.37 288 429.84 22.10.2024 6 448.17
4 2 523.76 0.00 3 924.41 284 505.43 22.11.2024 6 448.17
5 2 489.42 0.00 3 958.75 280 546.68 22.12.2024 6 448.17
6 2 454.78 0.00 3 993.39 276 553.29 22.01.2025 6 448.17
7 2 419.84 0.00 4 028.33 272 524.96 22.02.2025 6 448.17
8 2 384.59 0.00 4 063.58 268 461.38 22.03.2025 6 448.17
9 2 349.04 0.00 4 099.13 264 362.25 22.04.2025 6 448.17
10 2 313.17 0.00 4 135.00 260 227.25 22.05.2025 6 448.17
11 2 276.99 0.00 4 171.18 256 056.07 22.06.2025 6 448.17
12 2 240.49 0.00 4 207.68 251 848.39 22.07.2025 6 448.17
13 2 203.67 0.00 4 244.50 247 603.89 22.08.2025 6 448.17
14 2 166.53 0.00 4 281.64 243 322.25 22.09.2025 6 448.17
15 2 129.07 0.00 4 319.10 239 003.15 22.10.2025 6 448.17
16 2 091.28 0.00 4 356.89 234 646.26 22.11.2025 6 448.17
17 2 053.15 0.00 4 395.02 230 251.24 22.12.2025 6 448.17
18 2 014.70 0.00 4 433.47 225 817.77 22.01.2026 6 448.17
19 1 975.91 0.00 4 472.26 221 345.51 22.02.2026 6 448.17
20 1 936.77 0.00 4 511.40 216 834.11 22.03.2026 6 448.17
21 1 897.30 0.00 4 550.87 212 283.24 22.04.2026 6 448.17
22 1 857.48 0.00 4 590.69 207 692.55 22.05.2026 6 448.17
23 1 817.31 0.00 4 630.86 203 061.69 22.06.2026 6 448.17
24 1 776.79 0.00 4 671.38 198 390.31 22.07.2026 6 448.17
25 1 735.92 0.00 4 712.25 193 678.06 22.08.2026 6 448.17
26 1 694.68 0.00 4 753.49 188 924.57 22.09.2026 6 448.17
27 1 653.09 0.00 4 795.08 184 129.49 22.10.2026 6 448.17
28 1 611.13 0.00 4 837.04 179 292.45 22.11.2026 6 448.17
29 1 568.81 0.00 4 879.36 174 413.09 22.12.2026 6 448.17
30 1 526.11 0.00 4 922.06 169 491.03 22.01.2027 6 448.17
31 1 483.05 0.00 4 965.12 164 525.91 22.02.2027 6 448.17
32 1 439.60 0.00 5 008.57 159 517.34 22.03.2027 6 448.17
33 1 395.78 0.00 5 052.39 154 464.95 22.04.2027 6 448.17
34 1 351.57 0.00 5 096.60 149 368.35 22.05.2027 6 448.17
35 1 306.97 0.00 5 141.20 144 227.15 22.06.2027 6 448.17
36 1 261.99 0.00 5 186.18 139 040.97 22.07.2027 6 448.17
37 1 216.61 0.00 5 231.56 133 809.41 22.08.2027 6 448.17
38 1 170.83 0.00 5 277.34 128 532.07 22.09.2027 6 448.17
39 1 124.66 0.00 5 323.51 123 208.56 22.10.2027 6 448.17
40 1 078.07 0.00 5 370.10 117 838.46 22.11.2027 6 448.17
41 1 031.09 0.00 5 417.08 112 421.38 22.12.2027 6 448.17
42 983.69 0.00 5 464.48 106 956.90 22.01.2028 6 448.17
43 935.87 0.00 5 512.30 101 444.60 22.02.2028 6 448.17
44 887.64 0.00 5 560.53 95 884.07 22.03.2028 6 448.17
45 838.99 0.00 5 609.18 90 274.89 22.04.2028 6 448.17
46 789.91 0.00 5 658.26 84 616.63 22.05.2028 6 448.17
47 740.40 0.00 5 707.77 78 908.86 22.06.2028 6 448.17
48 690.45 0.00 5 757.72 73 151.14 22.07.2028 6 448.17
49 640.07 0.00 5 808.10 67 343.04 22.08.2028 6 448.17
50 589.25 0.00 5 858.92 61 484.12 22.09.2028 6 448.17
51 537.99 0.00 5 910.18 55 573.94 22.10.2028 6 448.17
52 486.27 0.00 5 961.90 49 612.04 22.11.2028 6 448.17
53 434.11 0.00 6 014.06 43 597.98 22.12.2028 6 448.17
54 381.48 0.00 6 066.69 37 531.29 22.01.2029 6 448.17
55 328.40 0.00 6 119.77 31 411.52 22.02.2029 6 448.17
56 274.85 0.00 6 173.32 25 238.20 22.03.2029 6 448.17
57 220.83 0.00 6 227.34 19 010.86 22.04.2029 6 448.17
58 166.35 0.00 6 281.82 12 729.04 22.05.2029 6 448.17
59 111.38 0.00 6 336.79 6 392.25 22.06.2029 6 448.17
60 55.93 0.00 6 392.24 0.01 22.07.2029 6 448.17
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Prenume
Nume
Ziua, Luna și Anul nașterii
Suma venitului lunar (mdl)
Alte credite existente
Ocupație
Experiența de muncă
Perioada împrumutului
Telefon de contact
@mail: Poștă Electronică
IDNP
Stare civilă
Copii la întreținere
Suma împrumutului

Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.


Trimite
Condiţii
Achitarea
Acte necesare

Beneficiarului overdraftului:

  • Să fiţi salariat al unei companii, care are încheiat cu banca Proiect Salarial
  • Transferul salariului la contul de plata in cadrul locului actual de munca minim 3 luni
  • Să ai viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;

Durata creditului:

  • până al 24 luni, cu posibilitatea de reînnoire

Suma creditului : Valoarea maximă nu poate depăşi 1un salariu lunar net (media salariului net pe ultimele 3 luni) ale Debitorului

  • Minimum - 1 000 MDL
  • Maximum - 50 000 MDL

Plata obligatorie lunară se compune din 5% (cinci la sută) din soldul Creditului (cumpărături şi numerar) înregistrat la ultima zi lucrătoare a lunii, când are loc închiderea lunii, cu dreptul de reînnoire în mărimea limitei aprobate, 100% din dobânzi şi comisioanele băncii şi 100% din datorii pentru lunile precedente (în cazul existenţei restanţelor). Această sumă urmează a fi rambursată lunar, până la data de 20 a lunii următoare.

Documente necesare:

  1. Cerere-ofertă de acordare a creditului sub formă de overdraft;
  2. Buletin de identitate (original + copie);
  3. Cererea de solicitare a informaţiei de la biroul istoriei de credit.
Telefonul nu este validat