searchclose menu
Casete bancare

Pentru a asigura securitatea obiectelor Dvs de valoare, BC "EuroCreditBank" S.A. vă oferă serviciul de închiriere "Casete bancare individuale". Cu noi bunurile Dvs sunt în siguranță!

În acest scop, BC "EuroCreditBank" S.A. oferă clienţilor persoane juridice şi fizice – consumatori posibilitatea păstrării garantate a obiectelor de valoare, documentelor şi altor valori utilizând serviciul bancar "Casete bancare individuale". Siguranţa şi liniştea Dvs au un preţ mai mare decât suma simbolică achitată pentru acest serviciu.

Caseta individuală reprezintă o cutie mică din metal, montată într-un dulap metalic (de tip camera de păstrare), prevăzută cu încuietori cu chei distincte (independenţe una de alta). Cheia fiecărui safeu repartizat va fi deţinută de client, iar cheile de la dulapul metalic de angajatul băncii. Dulapurile metalice se află într-o încăpere special amenajată. Încăperea este dotată cu cele mai moderne sisteme de protecţie şi anti-incendiu. Încăperea depozitului şi accesul la safeurile individuale sunt supravegheate în permanenţă de către Serviciul de Securitate al băncii.

În casetă puteţi păstra:

  • valori mobiliare;
  • mijloace băneşti;
  • bijuterii;
  • documente și alte valori.

Nimeni în afară de Dvs.sau persoana autorizată de Dvs prin procură, legalizată notarial nu poate avea acces la safeu. Banca asigură păstrarea în secret a conținutului casetei bancare şi numele proprietarului acestuia.

Pentru închirierea Casetelor bancare individuale este necesar:

  • de prezentat buletinul de identitate;
  • de achitat plata lunară pentru arenda safeului individual.

Plata lunară (tarife click aici):

Telefonul nu este validat