searchclose menu
Serviciul ESCROW

Serviciul ESCROW este un serviciu oferit atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, care constă în păstrarea şi blocarea de către Bancă a unei sume de bani la un cont de depozit temporar, până la momentul dobândirii de către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunului respectiv, asigurând utilizarea sumei - strict după destinaţia stabilită în contractul ESCROW.

Serviciul ESCROW este aplicabil tranzacţiilor ce ţin de transferarea dreptului de proprietate asupra unui bun (imobiliare) în baza unui contract de vînzare - cumpărare.

Cum funcţionează?

În cazul în care 2 părţi decid să încheie o tranzacţie de vînzare-cumpărare a unui bun, BC "EuroCreditBank" S.A. la cererea clienţilor, semnează cu părţile Contractul ESCROW în care sunt indicate toate condiţiile aferente tranzacţiei şi deschide un cont special ESCROW la care va fi depusă suma de bani aferentă preţului de vînzare a bunului de către Cumpărător.

Contul ESCROW garantează Cumpărătorului că nu îşi pierde banii dacă partenerul său nu-şi îndeplineşte obligaţiile.

Odată cu depunerea banilor în cont, acesta este blocat, iar banii vor fi eliberaţi de către Bancă:

 • Vînzătorului, doar în cazul în care sunt prezentate documente justificative, care atestă faptul trecerii dreptului de proprietate a bunului către Cumpărător. În cazul bunurilor imobile se va prezenta Extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial.
 • Cumpărătorului, doar în cazul în care tranzacţia nu a fost finalizată.

În aşa mod, serviciul dat oferă o siguranţă maximă părţilor contractante, asigurînd ca Vînzătorul să obţină preţul bunului vândut, iar Cumpărătorul să dobîndească dreptul de proprietate asupra bunului dat.

Avantajele serviciului:

 • Oferă clienţilor un sistem de plată sigur şi eficient;
 • Nu se percepe comision pentru deschiderea şi administrarea contului ESCROW;
 • Eliminarea riscului legat de neonorarea obligaţiilor;
 • Eliminarea neîncrederii dintre partenerii de afaceri;
 • Vînzătorului îi este garantată încasarea mijloacelor băneşti, în limita disponibilului existent în contul ESCROW şi în cazul îndeplinirii condiţiilor stipulate în contractul ESCROW;
 • Cumpărătorului îi este garantată recuperarea întregului disponibil din contul ESCROW, în cazul în care tranzacţia nu s-a finalizat din anumite motive;
 • Garanţia utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită;
 • Reduce la zero riscul de primire a bancnotelor false, achitarea având loc prin virament de pe contul ESCROW în contul curent al Vînzătorului.

Costuri

Documente necesare:

 • Persoanele fizice pentru a încheia Contractul ESCROW vor prezenta: actul de identitate în original.
 • Persoanele juridice pentru a încheia Contractul ESCROW vor prezenta: copia Extrasului din Registru de stat, actul de identitate în original al persoanei împuternicite de a încheia tranzacţia ESCROW, decizia organului competent cu privire la încheierea tranzacţiei de vînzare-cumpărare.
 • Persoană împuternicită în baza unei procuri prezintă suplimentar: procura autentificată notarial (în cazul în care procura este eliberată de către o persoană fizică) sau procura întocmită în formă scrisă şi purtând ştampila persoanei juridice (în cazul în care procura este eliberată de către o persoană juridică) sau copia procurii legalizate notarial.

Telefonul nu este validat